آریافرپرواز

اطلاعاتی مختصر درباره کشور نروژ

نروژ، کشوری کوهستانی است، قسمت عمده‌ای از اراضی نروژ حتی در منطقه کوهستانی پوشیده از جنگل است. مدار قطب شمال از نواحی شمالی این کشور عبور می‌کند و هیچ کشوری به اندازه نروژ در سواحل خود، بریدگی‌های کوچک و بزرگ ندارد، این بریدگی‌ها متعلق به دوران یخچالی است.

آب و هوای نروژ به دلیل گرمای جریان خلیج معتدل می‌باشد. تابستان‌ها با توجه به عرض جغرافیایی بسیار معتدل و زمستان‌ها طولانی و بسیار سرد است. ریزش برف و باران به بیش از ۲۰۰۰ میلی‌متر در غرب می‌رسد. اکثر مناطق شمالی نروژ معمولاً ۹ ماه در سال بارش برف و باران را به همراه دارد

بیشینه مردم نروژ از نژاد اسکاندیناویایی، از تبار وایکینگ‌ها و از شاخه ژرمن‌ها هستند. واحد پول نروژ، کرون با واحد جزء (اوره) نام دارد. در نروژ سطح زندگی بالاست. صادرات عمدهٔ نروژ را نفت تشکیل می‌دهد، به طوری که نروژ روزانه ۳ میلیون بشکه نفت خام صادر می‌کند، ولی در سازمان جهانی اوپک عضویت ندارد

جاذبه های گردشگری
اگر قصد سفر به این کشور زیبا را دارید، جاذبه های گردشگری زیر را از دست ندهید

1. آبدره گیرانگر فیورد (Geirangerfjord)

2. لوفوتن (Lofoten)

3. موزه کشتی وایکینگ ها در اسلو (Viking Ship Museum)

4. ساختمان اپرای اسلو (Oslo Opera House)

5. پارک فروگنر (Frogner Park)

6.شهربازی و باغ وحش کریستیانسند (Kristiansand Zoo and Amusement Park)

8. آکواریوم برگن (Bergen Aquarium)

9. اسلو اسپکتروم (Oslo Spektrum)

گالری تصاویر

طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت نمایشگاه مجازی

آریافر پرواز

Copyright © 2016 ariafarparvaz.com all rights reserved

db7.view3
RowNumbervalueIDmidgroupidprpIDUsedForIDRUsedForIDRmidRhrefTypeIDmultiordvocabularyvlinkQuestionAnswernumberfloattextlargetext
112787546111627243125532300null15001000عنوان_مقالهnullعنوان مقالهاطلاعاتی مختصر درباره کشور نروژ 00اطلاعاتی مختصر درباره کشور نروژ
212787547111627244125532300null12901000مقدمه_مقالهnullمقدمه مقالهنروژ، کشوری کوهستانی است، قسمت عمده‌ای از اراضی نروژ حتی در منطقه کوهستانی پوشیده از جنگل است. مدار قطب شمال از نواحی شمالی این کشور عبور می‌کند و هیچ کشوری به اندازه نروژ در سواحل خود، بریدگی‌های کوچک و بزرگ ندارد، این بریدگی‌ها متعلق به دوران یخچالی است.

آب و هوای نروژ به دلیل گرمای جریان خلیج معتدل می‌باشد. تابستان‌ها با توجه به عرض جغرافیایی بسیار معتدل و زمستان‌ها طولانی و بسیار سرد است. ریزش برف و باران به بیش از ۲۰۰۰ میلی‌متر در غرب می‌رسد. اکثر مناطق شمالی نروژ معمولاً ۹ ماه در سال بارش برف و باران را به همراه دارد

بیشینه مردم نروژ از نژاد اسکاندیناویایی، از تبار وایکینگ‌ها و از شاخه ژرمن‌ها هستند. واحد پول نروژ، کرون با واحد جزء (اوره) نام دارد. در نروژ سطح زندگی بالاست. صادرات عمدهٔ نروژ را نفت تشکیل می‌دهد، به طوری که نروژ روزانه ۳ میلیون بشکه نفت خام صادر می‌کند، ولی در سازمان جهانی اوپک عضویت ندارد

00نروژ، کشوری کوهستانی است، قسمت عمده‌ای از اراضی نروژ حتی در منطقه کوهستانی پوشیده از جنگل است. مدار قطب شمال از نواحی شمالی این کشور عبور می‌کند و هیچ کشوری به اندازه نروژ در سواحل خود، بریدگی‌های کوچک و بزرگ ندارد، این بریدگی‌ها متعلق به دوران یخچالی است.

آب و هوای نروژ به دلیل گرمای جریان خلیج معتدل می‌باشد. تابستان‌ها با توجه به عرض جغرافیایی بسیار معتدل و زمستان‌ها طولانی و بسیار سرد است. ریزش برف و باران به بیش از ۲۰۰۰ میلی‌متر در غرب می‌رسد. اکثر مناطق شمالی نروژ معمولاً ۹ ماه در سال بارش برف و باران را به همراه دارد

بیشینه مردم نروژ از نژاد اسکاندیناویایی، از تبار وایکینگ‌ها و از شاخه ژرمن‌ها هستند. واحد پول نروژ، کرون با واحد جزء (اوره) نام دارد. در نروژ سطح زندگی بالاست. صادرات عمدهٔ نروژ را نفت تشکیل می‌دهد، به طوری که نروژ روزانه ۳ میلیون بشکه نفت خام صادر می‌کند، ولی در سازمان جهانی اوپک عضویت ندارد

312787548111627246125532300null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلیاگر قصد سفر به این کشور زیبا را دارید، جاذبه های گردشگری زیر را از دست ندهید

1. آبدره گیرانگر فیورد (Geirangerfjord)

2. لوفوتن (Lofoten)

3. موزه کشتی وایکینگ ها در اسلو (Viking Ship Museum)

4. ساختمان اپرای اسلو (Oslo Opera House)

5. پارک فروگنر (Frogner Park)

6.شهربازی و باغ وحش کریستیانسند (Kristiansand Zoo and Amusement Park)

8. آکواریوم برگن (Bergen Aquarium)

9. اسلو اسپکتروم (Oslo Spektrum)

جاذبه های گردشگری

00جاذبه های گردشگری اگر قصد سفر به این کشور زیبا را دارید، جاذبه های گردشگری زیر را از دست ندهید

1. آبدره گیرانگر فیورد (Geirangerfjord)

2. لوفوتن (Lofoten)

3. موزه کشتی وایکینگ ها در اسلو (Viking Ship Museum)

4. ساختمان اپرای اسلو (Oslo Opera House)

5. پارک فروگنر (Frogner Park)

6.شهربازی و باغ وحش کریستیانسند (Kristiansand Zoo and Amusement Park)

8. آکواریوم برگن (Bergen Aquarium)

9. اسلو اسپکتروم (Oslo Spektrum)