تور استانبول ویژه 28 تیر و 4 و 11 و 18 و 25 مرداد

هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
فردادپرواز
B.B
فردادپرواز
B.B
1170000 1385000 1065000 1045000

فردادپرواز
B.B
1245000 1495000 1117000 1045000

فردادپرواز
B.B
فردادپرواز
B.B
1280000 1600000 1150000 1045000

فردادپرواز
B.B
1335000 1600000 1160000 1045000

1355000 1695000 1175000 1045000

1385000 1815000 1200000 1045000

فردادپرواز
B.B
فردادپرواز
B.B
1490000 1860000 1250000 1045000

1600000 2000000 1280000 1045000

فردادپرواز
B.B
فردادپرواز
B.B
1655000 2305000 1330000 1045000

1680000 2350000 1350000 1045000

1700000 2500000 1370000 1045000

1700000 2500000 1370000 1045000

فردادپرواز
B.B
فردادپرواز
B.B
1750000 2450000 1380000 1045000

1780000 2520000 1390000 1045000

1790000 2590000 1420000 1045000

1830000 2670000 1420000 1045000

1850000 2670000 1420000 1045000

1870000 2670000 1440000 1045000

1890000 2670000 1440000 1045000

1950000 2850000 1470000 1045000

2020000 2850000 1490000 1045000

2030000 2850000 1550000 1045000

2130000 2990000 1570000 1045000

2250000 3200000 1600000 1045000

2390000 3420000 1690000 1045000

2500000 3950000 1760000 1045000

فردادپرواز
B.B
3830000 4600000 1920000 1045000

3960000 4800000 192000 1045000

3000000 4700000 2090000 1045000

3070000 5030000 2020000 1045000

3200000 5450000 2130000 1045000

Grand Liza
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

Milan
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1170000
نرخ اتاق 1 تخته
1385000
کودک با تخت
1065000
کودک بدون تخت
1045000
توضیحات
matiat
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1245000
نرخ اتاق 1 تخته
1495000
کودک با تخت
1117000
کودک بدون تخت
1045000
توضیحات
Topkapi
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

Sabena
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1280000
نرخ اتاق 1 تخته
1600000
کودک با تخت
1150000
کودک بدون تخت
1045000
توضیحات
Nanda
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1335000
نرخ اتاق 1 تخته
1600000
کودک با تخت
1160000
کودک بدون تخت
1045000
توضیحات
Alfa
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

Birbey
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

Buyuk Keban Istanbul
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

Golden Hill
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1355000
نرخ اتاق 1 تخته
1695000
کودک با تخت
1175000
کودک بدون تخت
1045000
توضیحات
All Seasons
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

Laleli Gonen
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1385000
نرخ اتاق 1 تخته
1815000
کودک با تخت
1200000
کودک بدون تخت
1045000
توضیحات
Grand Halic
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

Icon
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1490000
نرخ اتاق 1 تخته
1860000
کودک با تخت
1250000
کودک بدون تخت
1045000
توضیحات
Surmeli
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

Titanic Europe
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1600000
نرخ اتاق 1 تخته
2000000
کودک با تخت
1280000
کودک بدون تخت
1045000
توضیحات
Crystal
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

Konak
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1655000
نرخ اتاق 1 تخته
2305000
کودک با تخت
1330000
کودک بدون تخت
1045000
توضیحات
Green Park Taksim
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

Green Park Merter
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1680000
نرخ اتاق 1 تخته
2350000
کودک با تخت
1350000
کودک بدون تخت
1045000
توضیحات
Golden Park
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

The Marmara Sisli
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

Senator
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1700000
نرخ اتاق 1 تخته
2500000
کودک با تخت
1370000
کودک بدون تخت
1045000
توضیحات
Hurry Inn Merter
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1700000
نرخ اتاق 1 تخته
2500000
کودک با تخت
1370000
کودک بدون تخت
1045000
توضیحات
Oztanik
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

Avantgard
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1750000
نرخ اتاق 1 تخته
2450000
کودک با تخت
1380000
کودک بدون تخت
1045000
توضیحات
Grand Cevahir
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

Mercure Bosphorus
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

Point Barbaros
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1780000
نرخ اتاق 1 تخته
2520000
کودک با تخت
1390000
کودک بدون تخت
1045000
توضیحات
Golden Age
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1790000
نرخ اتاق 1 تخته
2590000
کودک با تخت
1420000
کودک بدون تخت
1045000
توضیحات
Lares Park
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

Metropolitan Taksim
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1830000
نرخ اتاق 1 تخته
2670000
کودک با تخت
1420000
کودک بدون تخت
1045000
توضیحات
Palazzo Donizetti
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1850000
نرخ اتاق 1 تخته
2670000
کودک با تخت
1420000
کودک بدون تخت
1045000
توضیحات
Double Tree By Hilton Istanbul
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1870000
نرخ اتاق 1 تخته
2670000
کودک با تخت
1440000
کودک بدون تخت
1045000
توضیحات
Taksim Gonen
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

Titanic City
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

Nippon Istanbul
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1890000
نرخ اتاق 1 تخته
2670000
کودک با تخت
1440000
کودک بدون تخت
1045000
توضیحات
Mercure
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

Hilton bomonti
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1950000
نرخ اتاق 1 تخته
2850000
کودک با تخت
1470000
کودک بدون تخت
1045000
توضیحات
The Elysium M Gallery
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2020000
نرخ اتاق 1 تخته
2850000
کودک با تخت
1490000
کودک بدون تخت
1045000
توضیحات
Titanic port
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2030000
نرخ اتاق 1 تخته
2850000
کودک با تخت
1550000
کودک بدون تخت
1045000
توضیحات
Point Taksim
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2130000
نرخ اتاق 1 تخته
2990000
کودک با تخت
1570000
کودک بدون تخت
1045000
توضیحات
Ramada Plaza
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

Marriott Sisli
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2250000
نرخ اتاق 1 تخته
3200000
کودک با تخت
1600000
کودک بدون تخت
1045000
توضیحات
Elite World
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2390000
نرخ اتاق 1 تخته
3420000
کودک با تخت
1690000
کودک بدون تخت
1045000
توضیحات
Rixos Pera
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2500000
نرخ اتاق 1 تخته
3950000
کودک با تخت
1760000
کودک بدون تخت
1045000
توضیحات
Conrad
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3830000
نرخ اتاق 1 تخته
4600000
کودک با تخت
1920000
کودک بدون تخت
1045000
توضیحات
Grand Hyatt
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3960000
نرخ اتاق 1 تخته
4800000
کودک با تخت
192000
کودک بدون تخت
1045000
توضیحات
The Marmara
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3000000
نرخ اتاق 1 تخته
4700000
کودک با تخت
2090000
کودک بدون تخت
1045000
توضیحات
Hilton Bosphorus
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3070000
نرخ اتاق 1 تخته
5030000
کودک با تخت
2020000
کودک بدون تخت
1045000
توضیحات
Swissotel The Bosphorus
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3200000
نرخ اتاق 1 تخته
5450000
کودک با تخت
2130000
کودک بدون تخت
1045000
توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور استانبول ویژه 28 تیر و 4 و 11 و 18 و 25 مرداد,
  نوع تور:شهر و خرید,
  مدت اقامت:4 شب,
  تاریخ اعتبار:28 تیر و 4 و 11 و 18 و 25 مرداد,
  خدمات:صبحانه,بیمه مسافرتی,گشت شهری,ترانسفر فرودگاهی,راهنمای تور,
  محل اقامت:هتل,
  حمل و نقل:هواپیما,
  نوع پرواز:چارتر,
  نوع بلیط:بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از :1/170/000تومان,
  کشور مقصد:ترکیه,
  شهر مقصد:استانبول,
  خط هوایی:Iran Aseman Airlines,
 • مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با 6 ماه اعتبار
  هتل ها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشد
  نرخ کودک زیر 2 سال 000/150 تومان میباشد
  مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر و از بابت اعتبار بر عهده آژانس ثبت نام کننده است