تور آنتالیا ویژه 30 تیر

هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
1300000 1570000 1120000

Antalya

Antalya
فردادپرواز
ALL
1570000 1900000 1245000

Kemer

Kemer
فردادپرواز
ALL
1670000 2050000 1290000

Bekek

Bekek
فردادپرواز
U.ALL
1780000 2245000 1350000

Alanya

Alanya
1980000 2765000 1570000

Side

Side
2170000 2780000 1570000

Kemer

Kemer
2170000 2780000 1570000

Side

Side
فردادپرواز
U.ALL
2300000 2980000 1730000

Kemer

Kemer
فردادپرواز
U.ALL
2500000 3290000 1730000

Antalya

Antalya
2560000 3350000 1730000

Kemer

Kemer
فردادپرواز
U.ALL
2560000 3350000 1730000

Kundo

Kundo
2620000 3560000 1760000

Lara

Lara
فردادپرواز
U.ALL
2670000 3560000 1780000

Lara

Lara
2720000 3620000 1820000

Lara

Lara
فردادپرواز
U.ALL
3120000 4190000 2020000

Lara

Lara
فردادپرواز
U.ALL
3120000 4190000 2020000

Alanya

Alanya
فردادپرواز
U.ALL
3120000 4190000 2020000

Lara

Lara
3350000 5870000 2070000

Lara

Lara
3560000 5120000 2200000

belek

belek
فردادپرواز
U.ALL
3560000 5120000 2200000

Lara

Lara
3770000 6600000 2250000

Kemer

Kemer
فردادپرواز
U.ALL
3880000 5420000 2300000

Lara

Lara
فردادپرواز
U.ALL
3980000 5560000 2350000

Lara

Lara
فردادپرواز
U.ALL
4090000 5770000 2400000

Lara

Lara
فردادپرواز
U.ALL
4500000 6500000 2500000

Lara

Lara
4660000 6500000 2620000

Lara

Lara
4660000 6500000 2620000

Kemer

Kemer
4856000 6800000 2730000

Lara

Lara
5030000 7030000 2830000

Lara

Lara
Oscar Boutique
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

Dream Time
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1300000
نرخ اتاق 1 تخته
1570000
کودک با تخت
1120000
کودک بدون تخت
توضیحات
Antalya
Himeros
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1570000
نرخ اتاق 1 تخته
1900000
کودک با تخت
1245000
کودک بدون تخت
توضیحات
Kemer
Belkon
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1670000
نرخ اتاق 1 تخته
2050000
کودک با تخت
1290000
کودک بدون تخت
توضیحات
Bekek
Hedef Resort
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1780000
نرخ اتاق 1 تخته
2245000
کودک با تخت
1350000
کودک بدون تخت
توضیحات
Alanya
Ramada Side
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

Sultan Of Dreams
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1980000
نرخ اتاق 1 تخته
2765000
کودک با تخت
1570000
کودک بدون تخت
توضیحات
Side
Vikig Star
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2170000
نرخ اتاق 1 تخته
2780000
کودک با تخت
1570000
کودک بدون تخت
توضیحات
Kemer
Sultan Of Dreams
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2170000
نرخ اتاق 1 تخته
2780000
کودک با تخت
1570000
کودک بدون تخت
توضیحات
Side
Daima Biz
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2300000
نرخ اتاق 1 تخته
2980000
کودک با تخت
1730000
کودک بدون تخت
توضیحات
Kemer
Ramada Plaza
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2500000
نرخ اتاق 1 تخته
3290000
کودک با تخت
1730000
کودک بدون تخت
توضیحات
Antalya
Sherwood Green Wood
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2560000
نرخ اتاق 1 تخته
3350000
کودک با تخت
1730000
کودک بدون تخت
توضیحات
Kemer
kervanseray
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2560000
نرخ اتاق 1 تخته
3350000
کودک با تخت
1730000
کودک بدون تخت
توضیحات
Kundo
Lara Family Club
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2620000
نرخ اتاق 1 تخته
3560000
کودک با تخت
1760000
کودک بدون تخت
توضیحات
Lara
kervanseray
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2670000
نرخ اتاق 1 تخته
3560000
کودک با تخت
1780000
کودک بدون تخت
توضیحات
Lara
Ramada resort
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2720000
نرخ اتاق 1 تخته
3620000
کودک با تخت
1820000
کودک بدون تخت
توضیحات
Lara
Wow Topkapi
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3120000
نرخ اتاق 1 تخته
4190000
کودک با تخت
2020000
کودک بدون تخت
توضیحات
Lara
Long beach
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3120000
نرخ اتاق 1 تخته
4190000
کودک با تخت
2020000
کودک بدون تخت
توضیحات
Alanya
Venezia
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3120000
نرخ اتاق 1 تخته
4190000
کودک با تخت
2020000
کودک بدون تخت
توضیحات
Lara
Crystal Water World
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3350000
نرخ اتاق 1 تخته
5870000
کودک با تخت
2070000
کودک بدون تخت
توضیحات
Lara
Sherwood dreams
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3560000
نرخ اتاق 1 تخته
5120000
کودک با تخت
2200000
کودک بدون تخت
توضیحات
belek
Aska Lara
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3560000
نرخ اتاق 1 تخته
5120000
کودک با تخت
2200000
کودک بدون تخت
توضیحات
Lara
Orange county
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3770000
نرخ اتاق 1 تخته
6600000
کودک با تخت
2250000
کودک بدون تخت
توضیحات
Kemer
Wow kremlin
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3880000
نرخ اتاق 1 تخته
5420000
کودک با تخت
2300000
کودک بدون تخت
توضیحات
Lara
Baia Lara
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3980000
نرخ اتاق 1 تخته
5560000
کودک با تخت
2350000
کودک بدون تخت
توضیحات
Lara
Miracle
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4090000
نرخ اتاق 1 تخته
5770000
کودک با تخت
2400000
کودک بدون تخت
توضیحات
Lara
Barut
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4500000
نرخ اتاق 1 تخته
6500000
کودک با تخت
2500000
کودک بدون تخت
توضیحات
Lara
Royal Seginus
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4660000
نرخ اتاق 1 تخته
6500000
کودک با تخت
2620000
کودک بدون تخت
توضیحات
Lara
Rixos Sungate
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4660000
نرخ اتاق 1 تخته
6500000
کودک با تخت
2620000
کودک بدون تخت
توضیحات
Kemer
Royal Wings
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

Royal Holiday
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

Delphin Diva
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4856000
نرخ اتاق 1 تخته
6800000
کودک با تخت
2730000
کودک بدون تخت
توضیحات
Lara
Delphin Palace
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5030000
نرخ اتاق 1 تخته
7030000
کودک با تخت
2830000
کودک بدون تخت
توضیحات
Lara
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور آنتالیا ویژه 30 تیر,
  نوع تور:شهر و خرید,
  مدت اقامت:6 شب,
  تاریخ اعتبار:30 تیر,
  خدمات:بیمه مسافرتی,ترانسفر فرودگاهی,
  محل اقامت:هتل,
  حمل و نقل:هواپیما,
  نوع پرواز:چارتر,
  نوع بلیط:بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از :1/300/000تومان,
  کشور مقصد:ترکیه,
  شهر مقصد:آنتالیا,
  خط هوایی:Iran Aseman Airlines,
 • اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار
  هتل ها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشد
  نرخ کودک زیر 2 سال 150/000 تومان میباشد
  مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر و از بابت اعتبار بر عهده آژانس ثبت نام کننده است