تور استانبول ویژه 25 تیر و 1 و 8 و 15 و 22 و 29 مرداد

هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
فردادپرواز
B.B
فردادپرواز
B.B
1120000 1300000 1050000 1050000

فردادپرواز
B.B
1200000 1400000 1070000 1050000

فردادپرواز
B.B
فردادپرواز
B.B
1220000 1500000 1100000 1050000

فردادپرواز
B.B
فردادپرواز
B.B
1270000 1500000 1130000 1050000

1280000 1550000 1130000 1050000

1310000 1650000 1160000 1050000

فردادپرواز
B.B
فردادپرواز
B.B
1380000 1670000 1190000 1050000

1490000 1800000 1230000 1050000

فردادپرواز
B.B
فردادپرواز
B.B
1530000 2050000 1270000 1050000

1550000 2090000 1280000 1050000

1580000 2190000 1300000 1050000

1580000 2190000 1300000 1050000

فردادپرواز
B.B
فردادپرواز
B.B
1600000 220000 1320000 1050000

1630000 2230000 1320000 1050000

1660000 2300000 1340000 1050000

1680000 2340000 1350000 1050000

1700000 2350000 1350000 1050000

1720000 2350000 1370000 1050000

1750000 2400000 1370000 1050000

1770000 2440000 1380000 1050000

1800000 2500000 1400000 1050000

1830000 2590000 1440000 1050000

1870000 2590000 1460000 1050000

1980000 2690000 1480000 1050000

2120000 2860000 1560000 1050000

2200000 3350000 1600000 1050000

فردادپرواز
B.B
2450000 3870000 1740000 1050000

2560000 4050000 1760000 1050000

2600000 4050000 1820000 1050000

2700000 4200000 1850000 1050000

2750000 4550000 1900000 1050000

Grand Liza
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

Milan
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1120000
نرخ اتاق 1 تخته
1300000
کودک با تخت
1050000
کودک بدون تخت
1050000
توضیحات
matiat
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1200000
نرخ اتاق 1 تخته
1400000
کودک با تخت
1070000
کودک بدون تخت
1050000
توضیحات
Topkapi
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

Sabena
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1220000
نرخ اتاق 1 تخته
1500000
کودک با تخت
1100000
کودک بدون تخت
1050000
توضیحات
Grand Emin
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

Nanda
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1270000
نرخ اتاق 1 تخته
1500000
کودک با تخت
1130000
کودک بدون تخت
1050000
توضیحات
Alfa
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

Birbey
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

Buyuk Keban Istanbul
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

Golden Hill
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1280000
نرخ اتاق 1 تخته
1550000
کودک با تخت
1130000
کودک بدون تخت
1050000
توضیحات
All Seasons
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

Laleli Gonen
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1310000
نرخ اتاق 1 تخته
1650000
کودک با تخت
1160000
کودک بدون تخت
1050000
توضیحات
Grand Halic
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

Icon
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1380000
نرخ اتاق 1 تخته
1670000
کودک با تخت
1190000
کودک بدون تخت
1050000
توضیحات
Surmeli
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

Titanic Europe
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1490000
نرخ اتاق 1 تخته
1800000
کودک با تخت
1230000
کودک بدون تخت
1050000
توضیحات
Crystal
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

Konak
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1530000
نرخ اتاق 1 تخته
2050000
کودک با تخت
1270000
کودک بدون تخت
1050000
توضیحات
Green Park Taksim
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

Green Park Merter
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1550000
نرخ اتاق 1 تخته
2090000
کودک با تخت
1280000
کودک بدون تخت
1050000
توضیحات
Golden Park
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

The Marmara Sisli
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

Senator
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1580000
نرخ اتاق 1 تخته
2190000
کودک با تخت
1300000
کودک بدون تخت
1050000
توضیحات
Hurry Inn Merter
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1580000
نرخ اتاق 1 تخته
2190000
کودک با تخت
1300000
کودک بدون تخت
1050000
توضیحات
Oztanik
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

Avantgard
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1600000
نرخ اتاق 1 تخته
220000
کودک با تخت
1320000
کودک بدون تخت
1050000
توضیحات
Grand Cevahir
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

Mercure Bosphorus
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

Point Barbaros
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1630000
نرخ اتاق 1 تخته
2230000
کودک با تخت
1320000
کودک بدون تخت
1050000
توضیحات
Golden Age
درجه هتل درجه هتل
خدمات

0

نرخ اتاق 2 تخته
1660000
نرخ اتاق 1 تخته
2300000
کودک با تخت
1340000
کودک بدون تخت
1050000
توضیحات
Lares Park
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

Metropolitan Taksim
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1680000
نرخ اتاق 1 تخته
2340000
کودک با تخت
1350000
کودک بدون تخت
1050000
توضیحات
Palazzo Donizetti
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1700000
نرخ اتاق 1 تخته
2350000
کودک با تخت
1350000
کودک بدون تخت
1050000
توضیحات
Double Tree By Hilton Istanbul
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1720000
نرخ اتاق 1 تخته
2350000
کودک با تخت
1370000
کودک بدون تخت
1050000
توضیحات
Taksim Gonen
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

Titanic City
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

Nippon Istanbul
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1750000
نرخ اتاق 1 تخته
2400000
کودک با تخت
1370000
کودک بدون تخت
1050000
توضیحات
Mercure
درجه هتل درجه هتل
خدمات

0

Hilton bomonti
درجه هتل درجه هتل
خدمات

0

نرخ اتاق 2 تخته
1770000
نرخ اتاق 1 تخته
2440000
کودک با تخت
1380000
کودک بدون تخت
1050000
توضیحات
The Elysium M Gallery
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1800000
نرخ اتاق 1 تخته
2500000
کودک با تخت
1400000
کودک بدون تخت
1050000
توضیحات
Titanic port
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1830000
نرخ اتاق 1 تخته
2590000
کودک با تخت
1440000
کودک بدون تخت
1050000
توضیحات
Point Taksim
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1870000
نرخ اتاق 1 تخته
2590000
کودک با تخت
1460000
کودک بدون تخت
1050000
توضیحات
Ramada Plaza
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

Marriott Sisli
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1980000
نرخ اتاق 1 تخته
2690000
کودک با تخت
1480000
کودک بدون تخت
1050000
توضیحات
Elite World
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2120000
نرخ اتاق 1 تخته
2860000
کودک با تخت
1560000
کودک بدون تخت
1050000
توضیحات
Rixos Pera
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2200000
نرخ اتاق 1 تخته
3350000
کودک با تخت
1600000
کودک بدون تخت
1050000
توضیحات
Conrad
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2450000
نرخ اتاق 1 تخته
3870000
کودک با تخت
1740000
کودک بدون تخت
1050000
توضیحات
Grand Hyatt
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2560000
نرخ اتاق 1 تخته
4050000
کودک با تخت
1760000
کودک بدون تخت
1050000
توضیحات
The Marmara
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2600000
نرخ اتاق 1 تخته
4050000
کودک با تخت
1820000
کودک بدون تخت
1050000
توضیحات
Hilton Bosphorus
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2700000
نرخ اتاق 1 تخته
4200000
کودک با تخت
1850000
کودک بدون تخت
1050000
توضیحات
Swissotel The Bosphorus
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2750000
نرخ اتاق 1 تخته
4550000
کودک با تخت
1900000
کودک بدون تخت
1050000
توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور استانبول ویژه 25 تیر و 1 و 8 و 15 و 22 و 29 مرداد,
  نوع تور:شهر و خرید,
  مدت اقامت:3 شب,
  تاریخ اعتبار:25 تیر و 1 و 8 و 15 و 22 و 29 مرداد,
  خدمات:صبحانه,بیمه مسافرتی,گشت شهری,ترانسفر فرودگاهی,راهنمای تور,
  محل اقامت:هتل,
  حمل و نقل:هواپیما,
  نوع پرواز:چارتر,
  نوع بلیط:بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از :1/120/000تومان,
  کشور مقصد:ترکیه,
  شهر مقصد:استانبول,
  خط هوایی:Iran Aseman Airlines,
 • مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با 6 ماه اعتبار
  هتل ها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشد
  نرخ کودک زیر 2 سال 000/150 تومان میباشد
  مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر و از بابت اعتبار بر عهده آژانس ثبت نام کننده است
  ................................قیمت اقساطی تور اقساطی بالی......................................
  تور اقساطی استانبول ( اقساط 4 ماهه ) : پیش پرداخت: 280/000 تومان الباقی 4 مرحله 210/000 تومان به صورت ماهانه
  تور اقساطی استانبول ( اقساط 6 ماهه ) : پیش پرداخت: 280/000 تومان الباقی 6 مرحله 140/000 تومان به صورت ماهانه
  تور اقساطی استانبول ( اقساط 8 ماهه ) : پیش پرداخت: 280/000 تومان الباقی 8 مرحله 105/000 تومان به صورت ماهانه
  تور اقساطی استانبول ( اقساط 10 ماهه ) : پیش پرداخت: 280/000 تومان الباقی 10 مرحله 85/000 تومان به صورت ماهانه
  تور اقساطی استانبول ( اقساط 12 ماهه ) : پیش پرداخت: 280/000 تومان الباقی 12 مرحله 70/000 تومان به صورت ماهانه
  تور اقساطی استانبول ( اقساط 14 ماهه ) : پیش پرداخت: 280/000 تومان الباقی 14 مرحله 60/000 تومان به صورت ماهانه
  تور اقساطی استانبول ( اقساط 16 ماهه ) : پیش پرداخت: 280/000 تومان الباقی 16 مرحله 55/000 تومان به صورت ماهانه
  تور اقساطی استانبول ( اقساط 18 ماهه ) : پیش پرداخت: 280/000 تومان الباقی 18 مرحله 50/000 تومان به صورت ماهانه
  تور اقساطی استانبول ( اقساط 20 ماهه ) : پیش پرداخت: 280/000 تومان الباقی 20 مرحله 45/000 تومان به صورت ماهانه
  تور اقساطی استانبول ( اقساط 22 ماهه ) : پیش پرداخت: 280/000 تومان الباقی 22 مرحله 40/000 تومان به صورت ماهانه
  تور اقساطی استانبول ( اقساط 24 ماهه ) : پیش پرداخت: 280/000 تومان الباقی 24 مرحله 35/000 تومان به صورت ماهانه