جابه جايي بيش از 115 ميليون و 692هزار مسافر هوايي در طول 4 سال گذشته

مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري از جا به جايي 115 ميليون و 692 هزار و 648 مسافر از سال 92 تا فروردين 96 خبر داد و گفت: در طول مدت مذكور 962 هزار و 147 پرواز در بخش حمل و نقل هوايي كشور انجام شده است.
مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري از جا به جايي 115 ميليون و 692 هزار و 648 مسافر از سال 92 تا فروردين 96 خبر داد و گفت: در طول مدت مذكور 962 هزار و 147 پرواز در بخش حمل و نقل هوايي كشور انجام شده است.

رضا جعفرزاده به مناسبت هفته دولت به تشريح عملكرد حمل و نقل هوايي در طول سال هاي 92، 93، 94 و 95 پرداخت و گفت: در سال 92 در مجموع 25 ميليون و 737 هزار و 495 مسافر با انجام 214 هزار و 813 پرواز در كشور جابه جا شد و سهم شركت هاي داخلي از تعداد پروازهاي انجام شده در مسيرهاي داخلي و بين المللي 193 هزار و 699 پرواز و شركت هاي خارجي 21 هزار و 114 پرواز بوده است.

وي افزود: در سال 93 با انجام 229 هزار و 233 پرواز تعداد 28 ميليون و 173 هزار و 151 مسافر جابه جا شد كه سهم شركت هاي داخلي از پرواز هاي انجام شده در مسيرهاي داخلي و بين المللي 201 هزار و 185 پرواز و شركت هاي خارجي 28هزار و 47 پرواز بوده است.

جعفرزاده تصريح كرد: در سال 94، 28 ميليون و 877 هزار و 871 مسافر جا به جا شده و در اين سال مجموع پروازهاي انجام 244 هزار و 774 پرواز بوده است كه 209 هزار و 338 پرواز توسط شركت هاي هواپيمايي داخلي و 35 هزار و 436 پرواز توسط شركت هاي هواپيمايي خارجي انجام شده است.

مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري خاطرنشان كرد: در سال95 با جابه جايي 32 ميليون و 904 هزار و 131 مسافر مواجه بوديم كه در مجموع 273 هزار و 327 پرواز انجام شد كه از اين تعداد 234 هزار و 513 پرواز توسط شركت هاي هواپيمايي داخلي و 38 هزار و 814 پرواز توسط شركت هاي هواپيمايي خارجي انجام شد.

وي همچنين به تشريح وضعيت ناوگان كشور در سال مورد بررسي اشاره كرد و گفت: در سال 92 مجموع ناوگان هوايي كشور 244 فروند هواپيما شامل 40هزار و 973 صندلي پرواز بوده است كه در سال 93، به 248 فروند هواپيما با 40هزار و 999 صندلي پرواز در سال 94، به 268 فروند با 44 هزار و 889 صندلي پرواز در سال 95، به 287 فروند با 45هزار و 871 صندلي پرواز افزايش يافته است

به گفته وي مجموع ناوگان هوايي فعلي كشور 300 فروند و 47 هزار و 25 صندلي پرواز است.

جعفرزاده با بيان اينكه در طول چهار سال گذشته 52 فروند هواپيما به ناوگان هوايي كشور اضافه شده است افزود: اما ظرفيت ناوگان هوايي موجود كفاف نيازهاي فعلي كشور را نمي دهد و به همين لحاظ مساله توسعه ناوگان جز اولويت هاي بخش هوايي كشور به شمار مي رود،گفت: براي رسيدن به سهم منطقه اي و جهاني در جابه جايي مسافر به بيش از دو برابر ناوگان موجود نياز است.

پرواز هوایی
سازمان هواپیمایی کشور
http://yon.ir/POnwW
pic635060310001