آریافرپرواز

گواهینامه بین المللی

گواهینامه بین‌ المللی چیست؟

مسافرینی که علاقمندند با ماشین شخصی به کشور‌های خارجی سفر کنند و یا در مقصد از گشت با ماشین‌های اجاره‌ای لذت ببرند می‌بایست از قبل برای دریافت گواهینامه بین المللی اقدام نمایند. در حال حاضر کانون اتومبیل رانی متولی رسمی برای صدور گواهینامه بین المللی به حساب می‌آید که در سراسر ایران نیز دارای نمایندگی است. آژانس هواپیمایی آریافر پرواز علاوه بر فعالیت به عنوان یک شرکت خدمات مسافرتی، نمایندگی کانون اتومبیل رانی برای درخواست و صدور گواهینامه بین المللی را دارد. مسافرین علاقمند با داشتن این گواهینامه می‌توانند در تمام کشور‌ها رانندگی کنند و البته بایستی توجه داشته باشند که قبل از رانندگی بایستی اطلاعات راهنمایی و رانندگی و قوانین هر کشور را به خوبی مطالعه نمایند ومدارک لازم را با خود ببرند چراکه در صورت عدم ارائه مدارک صحیح و اصل پلیس می تواند اقدام به مصادره خودرو نماید . گواهینامه های بین المللی که بصورت یک تا سه ساله صادر می شود شرایط متفاوتی در کشورها دارند.

نکات مهم:

گواهینامه‌های رانندگيی بين‌المللی قابل تمديد نبوده و پس از انقضاء باید نسبت به درخواست گواهینامه جدید اقدام شود.

همراه داشتن اصل گواهینامه بین‌المللی مدت‌دار قبلی برای صدور گواهینامه‌ی بین‌المللی جدید الزامی است.

گواهینامه در کشور امارات فقط برای ماشین‌های اجاره‌ای اعتبار دارد.

برای اجاره‌ی ماشین در سایر کشور‌ها، همراه داشتن اصل گواهینامه کشور مبدا الزامی است.

pic849400310001

گالری تصاویر

طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت نمایشگاه مجازی

آریافر پرواز

Copyright © 2016 ariafarparvaz.com all rights reserved

db7.view3
RowNumbervalueIDmidgroupidprpIDUsedForIDRUsedForIDRmidRhrefTypeIDmultiordvocabularyvlinkQuestionAnswernumberfloattextlargetext
11300493415557226127329000null1500700عنوان_مقالهnullعنوان مقالهگواهینامه بین المللی00گواهینامه بین المللی
21300493515557227127329000null1290720متنnullمتنگواهینامه بین‌ المللی چیست؟

مسافرینی که علاقمندند با ماشین شخصی به کشور‌های خارجی سفر کنند و یا در مقصد از گشت با ماشین‌های اجاره‌ای لذت ببرند می‌بایست از قبل برای دریافت گواهینامه بین المللی اقدام نمایند. در حال حاضر کانون اتومبیل رانی متولی رسمی برای صدور گواهینامه بین المللی به حساب می‌آید که در سراسر ایران نیز دارای نمایندگی است. آژانس هواپیمایی آریافر پرواز علاوه بر فعالیت به عنوان یک شرکت خدمات مسافرتی، نمایندگی کانون اتومبیل رانی برای درخواست و صدور گواهینامه بین المللی را دارد. مسافرین علاقمند با داشتن این گواهینامه می‌توانند در تمام کشور‌ها رانندگی کنند و البته بایستی توجه داشته باشند که قبل از رانندگی بایستی اطلاعات راهنمایی و رانندگی و قوانین هر کشور را به خوبی مطالعه نمایند ومدارک لازم را با خود ببرند چراکه در صورت عدم ارائه مدارک صحیح و اصل پلیس می تواند اقدام به مصادره خودرو نماید . گواهینامه های بین المللی که بصورت یک تا سه ساله صادر می شود شرایط متفاوتی در کشورها دارند.

نکات مهم:

گواهینامه‌های رانندگيی بين‌المللی قابل تمديد نبوده و پس از انقضاء باید نسبت به درخواست گواهینامه جدید اقدام شود.

همراه داشتن اصل گواهینامه بین‌المللی مدت‌دار قبلی برای صدور گواهینامه‌ی بین‌المللی جدید الزامی است.

گواهینامه در کشور امارات فقط برای ماشین‌های اجاره‌ای اعتبار دارد.

برای اجاره‌ی ماشین در سایر کشور‌ها، همراه داشتن اصل گواهینامه کشور مبدا الزامی است.

00گواهینامه بین‌ المللی چیست؟

مسافرینی که علاقمندند با ماشین شخصی به کشور‌های خارجی سفر کنند و یا در مقصد از گشت با ماشین‌های اجاره‌ای لذت ببرند می‌بایست از قبل برای دریافت گواهینامه بین المللی اقدام نمایند. در حال حاضر کانون اتومبیل رانی متولی رسمی برای صدور گواهینامه بین المللی به حساب می‌آید که در سراسر ایران نیز دارای نمایندگی است. آژانس هواپیمایی آریافر پرواز علاوه بر فعالیت به عنوان یک شرکت خدمات مسافرتی، نمایندگی کانون اتومبیل رانی برای درخواست و صدور گواهینامه بین المللی را دارد. مسافرین علاقمند با داشتن این گواهینامه می‌توانند در تمام کشور‌ها رانندگی کنند و البته بایستی توجه داشته باشند که قبل از رانندگی بایستی اطلاعات راهنمایی و رانندگی و قوانین هر کشور را به خوبی مطالعه نمایند ومدارک لازم را با خود ببرند چراکه در صورت عدم ارائه مدارک صحیح و اصل پلیس می تواند اقدام به مصادره خودرو نماید . گواهینامه های بین المللی که بصورت یک تا سه ساله صادر می شود شرایط متفاوتی در کشورها دارند.

نکات مهم:

گواهینامه‌های رانندگيی بين‌المللی قابل تمديد نبوده و پس از انقضاء باید نسبت به درخواست گواهینامه جدید اقدام شود.

همراه داشتن اصل گواهینامه بین‌المللی مدت‌دار قبلی برای صدور گواهینامه‌ی بین‌المللی جدید الزامی است.

گواهینامه در کشور امارات فقط برای ماشین‌های اجاره‌ای اعتبار دارد.

برای اجاره‌ی ماشین در سایر کشور‌ها، همراه داشتن اصل گواهینامه کشور مبدا الزامی است.

31300494515558320127329000null16002000عکس_کوچک_1nullعکس کوچک 100pic549400310001
41300494615558321127329000null16102000عکس_کوچک_2nullعکس کوچک 200pic649400310001
51300494715558322127329000null16202000عکس_کوچک_3nullعکس کوچک 300pic749400310001
613004948155554343127329000null15901680عکس_اورجینالnullعکس اورجینال00pic849400310001